Tuladha/Contoh Gawe Layang (Surat) Pribadi

Semarang, 30 Mei 2009

Ingkang kula kurmati

Ibu Amini

Ing Surakarta

 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

 

Kanthi serat menika ingkang putra ngaturi uninga mbok bilih keadaan kula wonten Semarang uga tansah slamet lan ginanjar wilujeng. Mugi-mugi Ibu kalihan keluarga wonten Surakarta inggih semanten ugi. Amin.

 

Maos serat saking Ibu kolowingi, kula mangertos mbok bilih Pak Dhe Marwan badhe nggadahi gawe. Maturnuwun Bu, sampun nyaosi kabar dhumateng kawula. Woten ing serat menika, kula uga badhe ngaturi kabar, pinales serat saking Ibu kolowingi. Bu, sakderengipun kula nyuwun pangapunten dhumateng Ibu, amarga benjing kepener tanggal 1-6 Juni 2009 kula wonten tes semesteran ingkang boten saged kula tinggal. Amargi tes kasebut dados penentu kula saged lulus punapa boten wonten ing semester akhir kasebut. Dados, kula benjing boten saged wangsul lan tumut wonten ing nikahane Mbak Erna kalihan Mas Agus.

 

Bu, Insyaallah benjing menawa tes semesteran kula sampun paripurna, kula badhe langsung wangsul dhateng Surakarta. Kula inggih nyuwun pangapunten dhumateng Pak Dhe Marwan sakaluwarga amargi kula boten saged paring pambiyantu ing adicara nikahane putrine.

 

Cekap semanten Bu walesan serat kawula. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten dhumateng kulawarga wonten ing Surakarta. Kula wonten mriki tansah ngati-ati lan Insyaallah saged njagi ngibadah kawula. Salam mawon Bu dhumateng kaluwarga ing Surakarta.

 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

 

 

 

Ingkang Putra

 

ttd

 

Mulyadi 

 

http://bas-life.blogspot.com/2010/12/tuladhacontoh-gawe-layang-surat-pribadi.html


Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s